Whatsapp0532 120 2625
Bizi Arayın0216 441 2814
İade Garantisi
Kapsam içi tüm ürünlerde
Randevulu Gönderi
Dilediğiniz tarihte teslimat
Aynı Gün Kargo
16:00' ya kadar verilen siparişlerde

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


A- GENEL BİLGİLER

1. İnternet üzerinden görüntülemekte/erişmekte/içeriğinde gezinmekte olduğunuz internet sitesinin alan adı toprakvesu.com’dur.

2. Bu alan adı aracılığıyla ve bu alan adıyla başlayan linkler aracılığıyla görüntülenen sayfalarda yer alan görseller, ürünler, yazılar ve sair tüm içeriğin sahibi; (üçüncü kişilere ve üçüncü taraf uygulamalara tahsis edilen alanlarda gösterilen veya üçüncü tarafların mecralarına yönelik link verilmek suretiyle reklam, tanıtım ve sair amaçlı sunulan içerikler olması halinde bunlar hariç) İdealtepe Mahallesi Eray Kent Sitesi Sokak No: 33/B Maltepe-İstanbul adresinde mukim, “Hidroteksan Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi”dir. İletişim için telefon numarası +90 216 441 2814, e-posta adresi info@toprakvesu.com ‘dur. Şirketin MERSİS numarası 0462036243000011 olup; İstanbul Ticaret Odası’nın 705368 Sicil numaralı üyesidir.

3. “Hidroteksan Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi”, bu metnin geri kalanında “TOPRAKVESU” olarak ifade edilecektir.

4. toprakvesu.com internet sitesini ziyaret eden, erişim sağlayan, sayfalarını ve içeriğini görüntüleyen, alışveriş yapan, kısaca ne amaçla olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişi “KULLANICI”dır.

5. TOPRAKVESU’nun istediği bilgileri veren, aşağıda yer alan üyelik koşulları sağlayan, bu sözleşmeyi onaylayan ve TOPRAKVESU tarafından üyeliğe kabul edilen kullanıcılar ise “ÜYE” olarak anılacaktır.


B- AMAÇ

Bu metnin öncelikli amacı; sitenin kullanım koşullarını belirlemek ve kullanıcıları bilgilendirmektir. Siteye ÜYE olarak veya olmayarak erişim sağlayan, sayfalarını ve içeriğini görüntüleyen KULLANICI’ların tamamı burada yazılan kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. Kuralların kabul edilmemesi halinde; siteye erişimin sonlandırılması ve görüntülemenin devam etmemesi gerekmektedir. Tüm KULLANICI’lar; siteye yaptıkları her erişimde bu metni kontrol etmek yükümlülüğündedir. Bu metnin diğer amacı; siteye üyelik ve kullanım koşullarını belirlemektir.


C- GENEL KURALLAR

1. KULLANICI, işbu siteyi kullanmak, sayfalarını veya içeriğini görüntülemek ile burada yazılı kuralları geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, siteyi her ziyaretinde bu metni kontrol etme yükümlülüğünde olduğunu, TOPRAKVESU tarafından yapılabilecek tek taraflı değişikliklerin sitede yayınlanmakla yürürlüğe gireceğini kabul ve beyan eder.

2. TOPRAKVESU tarafından sitenin faaliyeti kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak gerekçe göstermeksizin, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla durdurulabilir; KULLANICI’nın bu konuda herhangi bir talep hakkı yoktur.

3. KULLANICI, kendisine tanınan hak ve yetkiyi aşarak; site içeriğini izinsiz kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, tersine mühendislik yapmamayı, başka mecralarda kullanmamayı, siteye zarar vermemeyi, TOPRAKVESU’nun hak ve egemenliğine aykırı davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlar için KULLANICI’nın sorumluluğuna başvurulacaktır.

4. KULLANICI, siteyi kanunlara ve sair hukuk kurallarına uygun olarak kullanmayı, yasalara aykırı faydalanmaya gitmeyeceğini, gerek TOPRAKVESU gerekse üçüncü kişilere karşı hukuka aykırı eylemlerde bulunmayacağını, kendisine yorum veya açıklama yapma imkânı tanınan alanlara yükleyeceği içeriklerden veya sair suretteki eylemleriyle sebep olacağı zararlardan tek başına sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.


D- ÜYELİK

1. TOPRAKVESU, uygun görmesi halinde ÜYE'lik sistemi oluşturarak, uygun gördüğü gerçek ve tüzel kişileri ÜYE olarak kabul edebilir. ÜYE olmak isteyen KULLANICI'lar; TOPRAKVESU’nun talep ettiği bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmek, gerekli görülen hallerde belge sunmak zorundadır. TOPRAKVESU, gerekli tüm şartları sağlayan her KULLANICI'yı ÜYE olarak kabul etmek zorunda değildir. Sebep göstermeksizin ÜYE'lik talebini reddedebilir, var olan ÜYE'lik durumu geçici olarak veya süresiz olarak durdurabilir.

2. üYE olmak isteyen kullanıcılar ve ÜYE'ler, verdikleri bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti ve taahhüt ederler. ÜYE, verdiği bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağın kabul eder.

3. ÜYE'lik talebinde bulunan kullanıcı; kendisine ait ve sadece kendisinin kullanımında olduğunu taahhüt etmiş sayılacağı, faal ve yasal bir e-mail adresi ve telefon numarası vermek zorundadır. ÜYE'nin kabul edilen üyeliğine dair aktivasyon işlemleri, kullanıcı adı veya şifre hatırlatma/yenileme işlemleri bu e-mail adresine gönderilecek aktivasyon linki veya bilgi ile gerçekleştirilebilir. TOPRAKVESU 'nun uygun görmesi halinde; aktivasyon, şifre ve sair hesap işlemleri ÜYE'nin kayıt sırasında verdiği cep telefonu numarasına gönderilecek SMS yoluyla da yapılabilir. E-posta adresi ve telefon numarası güncel olmayan, iptal edilen veya geçersiz olan ÜYE'nin üyeliği iptal edilebilir.

4. ÜYE'lerin SİTE'nin izin verilen bölüm/lerine giriş ve görüntüleme yapmaları “E-POSTA ADRESİ” ve “ŞİFRE” ile gerçekleştirilir. E-POSTA ADRESİ, ÜYE tarafından; kanuna, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla belirlenen ve kayıtta kullanılan ifadedir.

5. ÜYE'nin sisteme giriş yapmasını sağlayan ve istenildiğinde sistem üzerinden değiştirilebilen ŞİFRE, kesinlikle kişiye özel ve gizlidir. ÜYE, şifresini bir başkasıyla paylaşmamayı, gizliliğini sağlamayı; aksi halde doğabilecek tüm zararların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

6. KULLANICI'nın ÜYE'liğe kabul edilmesi; sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. ÜYE'ler KULLANICI'ların sorumlu olduğu tüm hususlarda aynen sorumludurlar. ÜYE'lerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları; SİTE üzerinde hak sahipliği veya düzenleme yetkisi vermez. Sisteme giriş yapan ÜYE'ler, kendilerine ayrılan sayfa veya alanlarda; TOPRAKVESU ‘nun izin verdiği biçim ve ölçüde kendilerine ait bilgileri, alışveriş veya sipariş geçmişi ve durumu gibi sınırlı bilgileri görüntüleme, alışveriş yapma veya sipariş verme imkanına sahip olabileceklerdir.


E- GİZLİLİK, BİLGİLERİN KORUNMASI VE PAYLAŞIMI

Şirketimiz tarafından uygulanan kişisel bilgilerin korunmasına dair kurallar, talep edilen açık rıza ve detaylı tüm esaslar; ilgililerden gerekli aşamalarda onay alınmasına dair istek sırasında ibraz edilen ve internet sitemiz ana sayfasında bulunan “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE TALEP EDİLEN AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ” başlıklı metinde bulabilirsiniz.


F- GÜVENLİK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

1. KULLANICI’nın bilgilerinin güvenliği TOPRAKVESU için öncelikli olarak göz önünde tutulmaktadır. Bu sebeple, teknik imkanlar ve maliyetleri açısından, kullanımı mümkün olan güvenlik araçları ile tüm site kullanıcılarının verdiği bilgilerin güvenliği sağlamaya çalışmaktadır. Site üzerinden, üye olarak veya olmaksızın yapılabilecek alışverişlerde ve banka kanalıyla yapılan ödemelerde; BANKA ile KULLANICI arasındaki ilişkiden kaynaklanan meselelerden TOPRAKVESU sorumlu değildir. TOPRAKVESU, ödeme işlemi sırasında sadece KULLANICI'yı banka sistemine yönlendirmekte, banka işlemini yönetmemekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. KULLANICI ile BANKA arasında doğabilecek ihtilaflardan TOPRAKVESU sorumlu değildir. Kredi kartı bilgileriniz TOPRAKVESU tarafından kaydedilmez. Banka ödeme araçları güvenliğiniz için 128 bit SSL sertifika sistemi kullanılmaktadır. Kredi kartı, banka kartı ve hesabınıza erişim sağlamaya yarayan bilgilerinizi hiçbir şekilde TOPRAKVESU çalışanları ve banka çalışanları dâhil üçüncü kişilerle paylaşmayınız.

2. TOPRAKVESU, toprakvesu.com aracılığıyla sunduğu tüm içeriği ve faaliyetini, “o an, olduğu gibi” sunmaktadır. KULLANICI; kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak, hatalı veya eksik görüntülemenin söz konusu olabileceğini kabul ve taahhüt eder. Sitenin içeriğine ve faaliyetine ilişkin olarak; TOPRAKVESU’nun, hiçbir surette taahhüdü veya garanti sorumluluğu yoktur. Site içeriğinin kötü niyetli yazılım barındırmadığı, güncel olduğu, doğru bilgiler içerdiği, KULLANICI’ya veya sistemine zarar vermeyeceği, sürekli veya aynen faaliyette olacağı, performans kayıpları yaşanmayacağı dâhil hiçbir taahhüdü veya sorumluğu yoktur. TOPRAKVESU’nun tüm önlemlerine rağmen ve TOPRAKVESU’dan kaynaklanmayan sebeplerle meydana gelebilecek zararlardan TOPRAKVESU sorumlu değildir. KULLANICI, özellikle kendi bilgisayarı ve internet ağının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. KULLANICI veya site ziyaretçisi; kendi sisteminin/bilgisayarının veya TOPRAKVESU’nun sisteminin/bilgisayarının tüm önlemlere rağmen kötü niyetli yazılım veya müdahalelere maruz kalabileceğini, TOPRAKVESU tarafından sunulandan farklı içeriğin görüntülenebileceğini veya hiç görüntülenemeyebileceğini, kötü niyetli yazılık veya müdahalelerden TOPRAKVESU’yu sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple; zararlı yazılım içerebilecek uygulamalar ve internet sayfalarından uzak durulmasını, sistem güvenliği sağlamaya yönelik yazılımların edinilmesini, sistem ve sürücü güncellemelerinin takip edilmesini, tarayıcı veya güvenlik yazılımınızın uyarılarının dikkate alınmasını, internet kullanımı konusunda olabildiğince bilgilenilmesini tavsiye ederiz.

3. toprakvesu.com internet sitesinde; TOPRAKVESU’ya veya tanıdığı/tanımadığı üçüncü kişilere ait promosyon/tanıtım/reklam bağlantıları, görselleri ve uygulamaları yer alabilir. TOPRAKVESU’nun, toprakvesu.com ‘da yer alabilecek yönlendirmelerle ulaşılabilecek üçüncü kişi siteleri ve uygulamalarının güvenliğine, gizliliğine veya koşullarına dair taahhüdü/sorumluluğu bulunmamaktadır.


G- ALIŞVERİŞ-ELEKTRONİK TİCARET

TOPRAKVESU tarafından SİTE üzerinden sunulan satış ve pazarlama faaliyeti, KULLANICI veya ÜYE'lerin SİTE üzerinden yaptıkları/yapacakları satın alma/alışveriş faaliyetine ilişkin esaslar ve ticaretin koşulları; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27 Kasım 2014 tarihli-29188 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 5 Kasım 2014 tarihli-29166 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili kanun hükümleri doğrultusunda meydana getirilen ve internet sitesi üzerinde de yer alan “İŞLEM REHBERİ”, “ÖN BİLGİLENDİRME FORMU” ve “MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” başlıklı metinlerde yer almaktadır.


H-DEVİR

TOPRAKVESU, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, SİTE üzerindeki hak sahipliği ve düzenleme yetkilerini; yasal sınırlamalar ve yükümlülükler hariç olmak üzere tek taraflı iradesi ile kısmen veya tamamen 3. kişilere devredebilir, ortaklığa girebilir. KULLANICI’nın sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devretme hakkı yoktur, aksi halde yapılan devir TOPRAKVESU yönünden geçersizdir.


I- MÜCBİR SEBEPLER


Doğal afetler, yangın, patlama, savaş, ayaklanmalar, halk-terör hareketleri, seferberlik, grev, lokavt, salgın hastalık, internet arızaları, elektrik kesintisi gibi TOPRAKVESU’dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler yerine getirilemez ise temerrüt meydana gelmez. Bu durumda tarafların tazminatsız olarak fesih hakkı bulunmaktadır. TOPRAKVESU; yasalardan kaynaklanan ve yasalar gereği sorumsuzluğunu ileri sürmesi mümkün olmayan hususlarda sorumlu olduğunu kabul eder.


J- YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar için yetkili mahkeme İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleridir. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.


K- YÜRÜRLÜK

Bu kurallar ve sözleşme metni; sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yapılacak değişiklikler ise TOPRAKVESU’nun tek taraflı iradesine bağlı olarak ve yine yayınlandığında yürürlüğe girmek suretiyle tüm kullanıcıları kendiliğinden bağlar. Her kullanıcı ve üye; işbu metinde değişiklik olup olmadığını düzenli aralıklarla ve gerekmesi halinde her erişiminde kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Site Sahibi    : Hidroteksan Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Tarih:    [date_added]